שימור מבנים 

חברת הושיאר נחשבת למובילה בתחום של מבנים לשימור ובעלת ניסיון ייחודי בשימור מבנים ע"פ תכניות של וועדות לשימור מבנים בערים השונות.

חברת הושיאר מתמחה בעבודות שימור לבניינים ומבני ציבור.

הידע והמקצועיות של הושיאר מתבטאים בשימוש בחומרי בנייה היחודיים לבניינים לשימור, תוך הקפדה ועמידה בדרישות מחלקות השימור השונות ברשויות המקומיות.

 

מטרת תכנית השימור היא להבטיח את שימור המורשת הבנויה של תל־אביב, באמצעות חשיפת הערכים של המאגר הבנוי, תוך השבת המבנים וסביבתם הקרובה למצבם המקורי.

מרכיבי התכנית כוללים: הגנה על המבנים לשימור ושיקומם, מניעת פגיעה, איסור הריסה ובקרה על ביצוע שינויים במבנה.

כמו כן, כוללת התכנית והוראות משלימות המתייחסות לסביבת המבנה או המגרש לצורך בקרת השימור ולעידודו.

לדוגמה: ביטול הפקעה לצרכי שימור המבנה ואלמנטים בסביבתו, הקלות בדרישות חניה ועוד.

 

 

הקריטריונים לגיבוש רשימת המבנים:

בתחילת שנות התשעים הוקם לראשונה צוות שימור בעיריית תל־אביב-יפו, ובמקביל הוקמה ועדת שימור. תוך כדי עבודה שוטפת, החל להצטבר ידע רב אודות המבנים שנקבעו כמבנים לשימור וידע זה איפשר לבצע הערכה נוספת של המבנים באמצעות קביעת קריטריונים. בדומה לשיטות שנלמדו מתכניות שימור שהופעלו בעולם, גובשו הקריטריונים תוך התאמתם לנתוני הבנייה ולסגנונות האדריכליים המקומיים. רשימת הקריטריונים שגובשה שימשה את צוות השימור ככלי עזר להערכת המבנים ולדירוגם. הקריטריונים שנקבעו סווגו לשתי קבוצות: קריטריונים לבחינת ערך אדריכלי (עיצוב, חללים פנימיים וחיצוניים, קונסטרוקציה וחומרי בנייה, אדריכל); קריטריונים לבחינת ערך עירוני (מיקום, ערך חברתי או היסטורי ומצב פיסי). בשל המגבלות והאילוצים חלה תכנית השימור רק על כ-20 אחוז ממבני העיר ההיסטורית.

 

הושיאר - חברה לבנין ויזמות נדל
 ממ